Lietuvos archeologijos bibliografija, 1999-2010 / Sudarė Valdemaras Šimėnas.
Vilnius: Diemedžio leidykla, 2012. – 388 p. ISBN 978-9986-23-173-8


Lietuvos istorija. T. VII. I dalis: Kiaupa Z., Trumpasis XVIII amžius (1733-1795 m.).
Vilnius: baltos lankos, 2012. – 484 p. ISBN 978-9955-23-648-1 (7 tomas, 1 dalis), ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)


Paukštytė – Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., Šidiškienė I., Lietuvos kultūra: Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai / sudarytojas Žilvytis Šaknys.
Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 244 p. ISBN 978-9955-847-55-7


Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės / sudarė Vytautas Jogėla.
Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. – 246 p. ISBN 978-609-8039-20-7


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis: mokslinių straipsnių rinkinys / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė.
Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 768 p. ISBN 978-9955-847-59-5


Lietuvos Metrika. Knyga 32: (1548-1549); Užrašymų knyga 32 / parengė Andrii Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Darius Antanavičius, Eglė Deveikytė.
Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – XX, 144 p. ISBN 5-420-01071-2 (bendras); ISBN 978-9955-847-57-1


Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548), Kn. 2: 1543 VI 21 – 1544 XI 15 /
Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius; vertė Sigitas Narbutas. Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – XLIV, 356 p. ISBN 978-609-420-238-4


Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.) / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algimantas Katilius.
Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 816 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-54-0


Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Żeligowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis) / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Edmundas Gimžauskas; parengė Edmundas Gimžauskas, Artūras Svarauskas.
Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 704 p. ISBN 978-9955-847-58-8


Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė. Biografijos kontūrai / parengė Ieva Šenavičienė.
Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 246 p.: iliustr., faks. – (Historiae Lituaniae fontes minores: HLFM) ISBN 978-9955-847-60-1


Miestų praeitis, 3.
Vilnius: Edukologija, 2012. [Elektroninė laikmena CD] ISSN2029-4220
1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai / Lietuvos istorijos institutas; parengė Virgilijus Pugačiauskas.
Vilnius, Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 358 p. ISBN 978-9955-847-63-2