thumb-3

Lietuvos istorijos metraštis.

2013.1 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius:
Lietuvos istorijos instituto Leidykla, 2014. – 200 p. ISSN 0202-3342

Straipsniai
R. Šmigelskytė-Stukienė.Modernios Naujųjų laikų administravimo
sistemos bruožų paieškos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
iždo komisijos struktūroje (1764–1795 m.).
R. Griškaitė. Lietuvos provincijos intelektualų grupės formavimasis ir
raida (XIX a. pradžia – XIX a. 7 dešimtmetis): bendrieji tyrimo aspektai.
I. Šenavičienė. 1863 metų sukilimo Lietuvoje sisteminė kiekybinė analizė.
D. Staliūnas. Lietuvių nacionalizmas ir sostinės problema (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia).
V. Petronis. Po sporto priedanga: radikalus dešinysis judėjimas ir „Geležinio vilko“ sporto sąjunga Lietuvoje (1928–1930 m.).
R. Šermukšnytė. Informacija versus iliustracija: vaizdo naudojimo normos ir
praktika šiandieninėje Lietuvos istorinėje kultūroje.

thumb-3

Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga

Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis. – Vilnius:
LII Leidykla, 2014. – 348 p. ISBN 978-9955-847-74-8

LDK vicekanclerio Kazimiero Leono Sapiegos (1609-1656) archyvo inventorinė knyga – pirmas publikuojamas XVII a. LDK privataus archyvo aprašas, parengtas 1647/1648 m. Archyvas tuo metu saugotas Ružanoje (dabar gyvenvietė Baltarusijos Bresto srities Pružanų rajone), Sapiegų rūmų iždinėje. Visa medžiaga buvo sudėta į 120 stalčių, įrengtų „didžiojoje spintoje“, ir 12 papildomų skrynių. Dokumentai suskirstyti pagal žemės valdas bei atskiras temas ir sudėti į 1145 aplankus, kuriuose buvo mažiausiai 10000 dokumentų. Tai vienas didžiausių LDK XVII a. didikų archyvų, galbūt net pats didžiausias. Publikuojamas rankraštis, surašytas lenkų kalba, šiuo metu saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Knyga skiriama profesionaliems istorijos ir archyvų tyrėjams.