• Lietuvos istorijos metraštis. 2013.1
  Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 200 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2012.1
  Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 216 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2012.2
  Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 220 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2011.1
  Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 200 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2011.2
  Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 164 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis, 2010.1
  Vilnius: LII leidykla, 2011. – 182 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis, 2010.2
  Vilnius: LII leidykla, 2011. – 240 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2009. 1
  Vilnius: LII leidykla, 2010. – 187 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2009. 2
  Vilnius: LII leidykla, 2010. – 226 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2008.1
  Vilnius: LII leidykla, 2009. – 209 p. ISSN 02-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2008.2
  Vilnius: LII leidykla, 2009. – 204 p. ISSN 02-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2007. 1
  Vilnius, 2008. – 151, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2007. 2
  Vilnius, 2008. – 194, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2006.1
  Vilnius: LII leidykla, 2007. – 199, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2006.2
  Vilnius: LII leidykla, 2007. – 233, [2] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2005.1
  Vilnius: LII leidykla, 2006. – 221, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2005.2
  Vilnius: LII leidykla, 2006. – 229, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2004.1
  Vilnius: LII leidykla, 2005, 241, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2004.2
  Vilnius: LII leidykla, 2005. – 255, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2003.1
  Vilnius: LII leidykla, 2004. – 251, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2003.2
  Vilnius: LII leidykla, 2005. – 214, [2] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2002.1
  Vilnius: LII leidykla, 2003. – 254, [2] p. ISSN 0202-3342