Lietuvos mokslo tarybos administruojamos programos

NACIONALINĖ MOKSLO PROGRAMA „VALSTYBĖ IR TAUTA: PAVELDAS IR TAPATUMAS“

 • Vilnius – Lietuvos sostinė: politinės idėjos istorija (XIX a. pabaiga – XX a. I pusė)
  VAT-46/2012
  2012 10 01 – 2014 12 31
  Darius Staliūnas
 • Žygimanto Augusto ir LDK etmonų korespondencija: tarp valstybės ir individo
  VAT-48/2012
  2012 10 01 – 2014 12 31
  Gediminas Lesmaitis
 • Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. II pusėje
  VAT-44/2012
  2012 10 01 – 2014 12 31
  Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
 • Sovietmečio intelektualai, sistema ir tapatumo paieškos (Lietuvos rašytojų atvejis)
  VAT-32/2012
  2012 – 2014
  Vilius Ivanauskas
 • Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos urbanistinėse erdvėse
  VAT-01/2010
  2010 – 2013 06 30
  Alvydas Nikžentaitis

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa

 • XVI a. ir XVII a. pradžios Lietuvos vietovių istoriniai šaltiniai (inventoriai)
  LIT-4-51
  2011
  Darius Vilimas

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa

 • Vilniaus senamiesčio posesijų raida XVI-XVIII a. (surašymų ir natūriniais duomenimis)
  MIP-021/2013
  2013 – 2015-09-30
  Elmantas Meilus

Pagal Jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą tarp Lietuvos istorijos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos
socialinių tyrimų centro įgyvendinamas projektas „Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio
tapatumo fragmentacijai“ (2012 m. birželio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.).