Ūkio skyrius

Direktoriaus pavaduotojas, administracijos ir ūkio reikalams
Kazimieras Vilkevičius
vilkevicius@istorija.lt
Tel. 261 07 11

Administratorius
Vytautas Markevičius
markevicius@istorija.lt
Tel. 261 07 11

Viešųjų pirkimų specialistas
Gediminas Dubinskas
dubinskas@istorija.lt
Tel. 261 07 11

Kompiuterininkas
Jotautas Kuprevičius
kompiuteristas@istorija.lt