• „Modernios lietuviškos politinės minties tapsmas: problemos, tekstai ir kontekstai“
  2013 – 2015
  Stažuotojas – dr. J. Dementavičius. Vadovas – dr. D. Staliūnas
 • „Lietuvos visuomenė 1939-1940 m. Politinės, etnosocialinės įtampos ir konfliktai“
  2013 – 2015
  Stažuotojas – dr. A. Svarauskas. Vadovas – dr. V. Sirutavičius
 • „Šiuolaikinio religingumo tyrimai: Švč. M. Marijos ir krikščionių šventųjų kultas Lietuvos kultūroje“
  2013 – 2015
  Stažuotojas – dr. A.Kairaitytė. Vadovas – dr. Ž. Šaknys
 • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji proginė literatūra ir Apšvietos viešoji erdvė“
  2013 – 2015
  Stažuotojas – dr. A. Vaškelienė. Vadovas – dr. R. Šmigelskytė-Stukienė
 • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Lietuvos kelių tinklo formavimasis XIV-XVII a.“
  2012 – 2014
  Stažuotojas – dr. Tomas Čelkis. Vadovas – dr. R. Ragauskienė
 • „XVI-XIX a. Lietuvos ūkio raida Europos kontekste lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu
  2012 – 2014
  Stažuotojas – dr. Darius Žiemelis. Vadovas – dr. R. Šmigelskytė-Stukienė
 • „Tautinės identifikacijos modeliai Lietuvoje XX a. pradžioje (pagal laikraštį „Litwa“ („Lietuva“)
  2012 – 2014
  Stažuotojas – dr. O. Mastianica. Vadovas – dr. D. Staliūnas
 • „Šiuolaikinė liaudies skulptūra Lietuvoje: socialinė ir kultūrinė raiška“
  2010 – 2012
  Stažuotojas – dr. S. Urbonienė. Vadovas – dr. Ž. Šaknys
 • „Krikščioniškųjų misijų santykio su Kryžiaus karais problema Baltijos regione XII a.pr. – XIII a. pab.“
  2010 – 2012
 • „Fabijono Neveravičiaus ir kitų XX a. pirmos pusės bajoriškos kilmės rašytojų tapatybė bei istorinė atmintis jų kūryboje“
  2010 – 2012
  Stažuotojas – dr. V. Narušienė. Vadovas – dr. D. Mačiulis
 • „Antrasis“ sovietinėje respublikoje: LKPCK II sekretorius ir jo klientų tinklai Lietuvoje 1940-1990 m.“
  2009 – 2011
  Stažuotojas – dr. S. Grybkauskas. Vadovas – dr. Č. Laurinavičius
 • „Iššūkiai LDK karinei organizacijai: Liublino unija ir pirmieji bekaralmečiai“
  2009 – 2011
  Stažuotojas – dr. G. Lesmaitis. Vadovas – prof. dr. J. Kiaupienė
 • „Rankraštinio LDK literatūros teorijos paveldo tyrimai“
  2009 – 2011
  Stažuotojas – dr. Ž. Nedzinskaitė. Vadovas – dr. D.Antanavičius